مالکیت بالگرد حادثه دیده در دربند مشخص شد

رئیس سازمان مدیریت بحران کل کشور با تشریح مالکیت بالگرد حادثه دیده در دربند گفت: این بالگرد برای سازمان مدیریت بحران کشور بود که در اختیار شرکت پنها بود.

بالگرد ملی هما مراحل تست پایانی خود را می‌گذراند

مدیرعامل شرکت پنها گفت: بالگرد ملی هما پرواز خود را انجام داده و در مراحل تست نهایی است. ش

آخرین اخبار

تقویم شمسی