آمریکا شرکت هواپیمایی پویا ایر ایران را در لیست تحریم خود قرار داد

وزارت بازرگانی آمریکا با صدور دستوری نادر و اضطراری، صادرات غیرقانونی دو موتور جت‌های تجاری، ساخت آمریکا به ایران را منع کرد و شرکت هواپیمایی «پویا ایر» ایران را در لیست تحریم خود قرار داد.

آخرین اخبار