بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟

از تیرماه تا آذر ماه سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان کاهش و رقم بدهی موسسات و شرکت‌های دولتی به این بانک به ۳۰۰میلیارد تومان رسید.

آخرین اخبار