جزئیات خبر دستگیری مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس

یک منبع آگاه از بازداشت و دادگاهی شدن نعمت الله پوستین دوز مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد.

آخرین اخبار