همکاری فولاد مبارکه با مراکز دانشگاهی و آموزشی

واحد کارآموزی شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۳ همچون سنوات گذشته پذیرای ۷۹۶ کارآموز در سه مقطع دیپلم، کاردانی و کارشناسی خواهد بود.

آخرین اخبار

تقویم شمسی