پشت صحنه تغییرات قیمت نفت صادراتی عربستان به بازارهای مختلف –

عربستان سعودی قیمت نفت صادراتی خود به آسیا را کاهش داده است تا سهم بازار بیشتری در آسیا به دست آورد و رقبای خود به خصوص ایران را از این بازار خارج کند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی