آتش سوزی شرکت خودرنگ در شهرک صنعتی رازی شهرضا مهار شد

در این حادثه که دیشب روی داد سقف انبار و سوله های موجود آن تخریب شد و بخشی از ابزار و ادوات صنعتی خط تولید و مواد اولیه خط تولید شامل پودر و حلال ها و تینر موجود در آتش سوخت.

آخرین اخبار

تقویم شمسی