پایگاه اماراتی:

باید برای بازگشت دوباره ایران به اقتصاد منطقه آماده شویم

یک پایگاه اماراتی در گزارشی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ نوشت کشورهای حاشیه خلیج فارس باید منتظر بازگشت مجدد ایران به اقتصاد منطقه باشند.

آخرین اخبار