روحانی در جمع کارآفرینان ایرانی مقیم آمریکا:

مذاکره کنندگان بهترین های کشورند

رئیس‌جمهور گفت: افرادی که مسئولیت مذاکرات را به‌عهده گرفته‌اند بهترین‌های کشور در مذاکره و مسائل سیاسی هستند و هدف را می‌دانند.

آخرین اخبار