اسامی شرکت‌های استفاده‌کننده از روغن پالم رسانه‌ای نمی‌شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اسامی شرکت‌های استفاده‌کننده از روغن پالم به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

آخرین اخبار