معاون نظارت بر بهره برداری آبفای کشور:

۴۰ درصد شبکه آب‌رسانی در شهرها فرسوده است

معاون نظارت بر بهره برداری آب و فاضلاب کشور گفت: با توجه به وضعیت منابع آب کشور هدف‌گذاری ما در بخش کاهش آب بدون درآمد باید زیر ۱۰ درصد باشد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی