عربستان برای توقف جنگ در یمن شرط تعیین کرد

سفیر عربستان سعودی گفت که دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان توقف سریع جنگ یمن شده است اما آنها آن را نپذیرفته‌اند.

آخرین اخبار