واکنش تند کشیش کلیسای آشور اورمیه به قتل مریام کری

کشیش کلیسای شرق آشور ارومیه گفت: انتظار بر این بود که در آمریکا که خود مدعی حمایت از حقوق بشر و صلح جهانی است چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی