شکستگی دیپلماتیک پای کری

کماه به ضرب الاجل اعلامی برای رسیدن به توافق باقی مانده و خبر سانحه دوچرخه سواری وزیر خارجه آمریکا بدون انتشار هیچگونه عکس یا فیلمی سوالاتی رامطرح کرده است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی