قاتلانی که در شهر آزادانه زندگی می کنند/ خودکشی‌ هایی که صدایش به گوش مسئولین نمی‌رسد

وقتی که رفتارهای پرخطر جنسی در جامعه افزایش یابد قطعا هم بازار مراکز غیر قانونی سقط جنین هم رونق می گیرد .

آخرین اخبار

تقویم شمسی