آخرین وضعیت درمانی آیت الله مهدوی کنی

رئیس دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری، از بهتر شدن شرایط جسمانی آیت الله مهدوی کنی خبر داد .

آخرین اخبار

تقویم شمسی