کیهان نوشت:

بی تحرکی دولت صدای کرسابچی را هم درآورد

ناکارآمدی‌های دولت صدای اعتراض دبیرکل کارگزاران را هم درآورد که معتقد است با آدم‌های سالخورده و خسته نمی‌شود دولت را اداره کرد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی