۳۰۰ آیه قرآن در شأن امام علی

آیات زیادی در شأن و فضیلت امیرالمؤمنین(ع) وارد شده که به موجب روایتی از ابن عباس به سیصد آیه بالغ می شود.

آخرین اخبار

تقویم شمسی