کشمکش‌های بنزین در کشور/

پشت پرده وابسته کردن کشور به بنزین وارداتی/سوءاستفاده از بنزین وارداتی

متاسفانه با گذشت کمتر از۲ سال افتخارخودکفایی و اتکا به داخل در زمینه تولید بنزین دوباره به روال قبل برگشت و وابستگی به واردات بنزین افزایش یافته است، منافع شخصی و سیاسی افراد و جریان های خاص باعث شده که بنزین داخلی را بی کیفیت و آلوده نشان دهد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی