کیهان نوشت:

همکاری دختر شجریان با یک شبکه وهابی

«م. شجریان» دختر محمدرضا شجریان با شبکه تلویزیونی وابسته به تروریست‌های وهابی که برای تجزیه ایران فعالیت می‌کنند همکاری می‌کند!

آخرین اخبار

تقویم شمسی