خودسوزی دختر دانشجو در شیراز

یک دانشجوی دختر دانشگاه آزاد صدرای شیراز در پارکینگ مجاور دانشگاه آزاد صدرا اقدام به خوسوزی کرد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی