رئیس شبکه بهداشت شهرضا خبر داد؛

اجرای طرح تشدید بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرضا/ سامانه ۱۹۰ آماده اخذ شکایات بهداشتی و مواد غذایی در ماه رمضان

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان طرح نظارت بهداشتی ویژه ماه رمضان بر مراکز تهیه و توزیع غذا در شهرضا آغاز شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی