فرمانده نیروی انتظامی شهرضا:

اعتیاد، سرمنشاء بسیاری از آسیب های اجتماعی است

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شهرضا گفت: اعتیاد، سرمنشاء بسیاری از آسیب های اجتماعی است.

آخرین اخبار

تقویم شمسی