رئیس اداره برق شهرضا:

شبکه های ضعیف و متوسط برق شهرضا با اعتباری بیش از ۲ هزار میلیون ریال بهسازی شد

رئیس اداره برق شهرضا گفت: با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال شبکه های ضعیف و متوسط برق در شهرضا اصلاح و تعمیر شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی