نگاهی به فیلم سینمایی مالاریا / کاسبی با برجام در جشنواره فجر

با اینکه پیشینه فیلمسازی شهبازی باعث شده او را از امیدهای جشنواره امسال بدانند، اما واقعیت این است که نتیجه کار با اینکه ظاهری امروزی دارد، اثری به غایت ابتر و عقب افتاده از آب درآمده است.

آخرین اخبار