امیرخانی:

قوانین مهاجرت و اقامت در ایران، از دوره اول پهلوی تغییر نکرده است

بخش دوم همایش «سی سال خون شریکی» با حضور محمد کاظم کاظمی، محمدحسین جعفریان و رضا امیرخانی برگزار می شود.

آخرین اخبار