فرمانده سپاه شهرضا:

سرقت ۷۰۰ میلیون ریالی طلا، توسط گشت امنیتی بسیج شهرضا ناکام ماند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرضا گفت: سرقت ۷۰۰ میلیون ریالی کیف طلا، توسط گشت امنیتی بسیج سپاه شهرضا ناکام ماند.

آخرین اخبار