کوثری:

اظهارات وندی شرمن سرسپردگی آمریکا به رژیم صهیونیستی را اثبات می‌کند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اظهارات وندی شرمن سرسپردگی آنان به رژیم صهیونیستی را اثبات می‌کند.

آخرین اخبار