رصد سینمایی توحش استکبار از قاب مذاکرات/بیداری دیرهنگام هنرمندان

استکبار جهانی و در صدر آن آمریکا، سالهاست که در جهان در آدمکشی و قتل و ویران کردن مناطق مختلف جهان؛ حرف اول و آخر را می زنند.

رضا پهلوی هم به جمع موافقین توافق پیوست!

فرزند دیکتاتور مخلوع پیشین ایران در گفتگو با بی بی سی پس از سردرگمی در پاسخ به نظرش در رابطه با توافق هسته ای نهایتا از موافقت خود با آن سخن راند.

آخرین اخبار