امیرعبداللهیان: هیچ اعتمادی به آمریکا برای سردمداری مبارزه با تروریسم نداریم

معاون عربی وزارت خارجه ایران سیاست عملی جدید آمریکا در قبال داعش را کماکان دوگانه خواند و گفت: هیچ اعتمادی به آمریکا برای سردمداری مبارزه با تروریسم نداریم.

آخرین اخبار