بسته سیاسی ایمنا؛

اگر کسی را جایگزین خاتمی کنیم جامعه نخواهد پذیرفت

تحولات امروز، فعالیت و اظهار نظر چهره‌های سیاسی در خصوص اتفاقات جاری کشور را در بسته خبری سیاسی امروز ایمنا دنبال کنید.

آخرین اخبار