تئاتر غبار؛ روایت دو خانه‌نشینی از سقیفه تا فتنه و انحراف

نمایش غبار روایت خانه‌نشینی امیرالمومنین برای جلوگیری از فتنه و خانه‌نشینی که پس از ۱۴۰۰ سال برای ایستادگی درمقابل ولی زمان اجرا می‌شود.

آخرین اخبار