افخم:

برداشت و تفسیر برخی از اظهارات یونسی، غیردقیق و جهت‌دار بود

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:عده‌ای تلاش کردند تا با برداشت غیردقیق و جهت‌دار از اظهارات مشاور رئیس‌جمهور، اذهان ملت عراق و مسئولان این کشور را مشوش نمایند.

واپیماهای آمریکایی تسلیحات را در مناطقی پرتاب می‌کنند که داعش در حال سقوط است

معاون عربی وزارت امور خارجه گفت: هواپیماهای نظامی آمریکایی تسلیحات را برای مناطقی پرتاب می‌کنند که صرفاً در آن مناطق نیروهای داعش در مرحله سقوط قرار دارند.

آخرین اخبار