وقتی دم خروس مصاحبه رئیس سازمان محیط زیست از مصوبه کمیسیون تلفیق بیرون می‌زند

طبق گفته‌های ابتکار، نمایندگان منتقد محیط زیست هنگام بررسی بودجه ۹۴ در کمیسیون تلفیق، اعتبار مربوط به مقابله با پدیده گرد‌ و غبار را حذف کرده‌اند.

آخرین اخبار