اتهام شیخ الازهر به ایران

شیخ احمد الطیب، درتازه ترین موضع درامارات متحده عربی از آن چه که وی آن را دخالت ایران در امور داخلی سوریه دانست به شدت انتقاد کرد. تسنیم به نقل از القدس العربی نوشت: احمد الطیب شیخ الازهر درکنفرانسی خبری در دبی گفت،موضع الازهر درخصوص دخالت های ایران درمسائل داخلی سوریه وبخصوص کشورهای عرب حوزه […]

آخرین اخبار