بعد از توافق معجزه ای در کار نیست/ در توافق نهایی بازهم آمریکا شکست می خورد

بهشتی پور عنوان کرد: آمریکایی ها پیش از این در دوران بوش، ادعای خود را اینگونه مطرح می کردند که اول ایران باید فعالیت های هسته ای خود را قطع کند…

آخرین اخبار