هیلاری کلینتون:

می‌خواهم سقف شیشه‌ای سیاست آمریکا را بشکنم

وزیر سابق امور خارجه آمریکا می‌گوید با به ریاست ‌جمهوری رسیدن یک زن، سقف شیشه‌ای سیاست آمریکا شکسته خواهد شد.

آخرین اخبار