سگ‌ گردانی پرستیژ اجتماعی یا کمبود عاطفی

بر اساس آمارهای به دست آمده در رابطه با علت نگه‌داری سگ در میان جوانان و برخی خانواده‌های ایرانی، این مساله نشان از تلاش برای دست یافتن به گونه‌ای از پرستیژ اجتماعی است.

آخرین اخبار