پیام شهروندی(1)

مالکان سگها، از رهاسازی آنها در معابر عمومی خودداری کنند

همه افرادی که دلایل مختلف اقدام به نگهداری سگ می‌کنند، از این پس لازم است جدا از رهاسازی این حیوانات در معابر عمومی خودداری کنند.

آخرین اخبار