انصارالله:

سکوهای نفتی عربستان را هدف قرار می دهیم

یکی از رهبران بلند پایه انصارالله، سعودی ها را به هدف قرار دادن سکوهای نفتی کشورشان با موشک های برد بلند تهدید نمود.

آخرین اخبار