گزارش تمرین بعدازظهر پرسپولیس:

سکونشینی رحیمی در روز رونمایی از نوروزی

مهاجم جدید تیم فوتبال پرسپولیس در تمرین این تیم حضور پیدا کرد.

آخرین اخبار