معاون ستاد بازآفرینی وزارت راه‌ و شهرسازی کشور مطرح کرد

ضرورت ایجاد پروژه‌های پیشگام در سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهرضا/سکونت ۱۷ میلیون از جمعیت شهری کشور در محدوده‌های نابسامان

در چهار شهر اصفهان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر و شهرضا نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند که خود یک کلان شهر بزرگ را تشکیل می‌دهد

آخرین اخبار