معاون ستاد بازآفرینی وزارت راه‌ و شهرسازی کشور مطرح کرد

ضرورت ایجاد پروژه‌های پیشگام در سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهرضا/سکونت ۱۷ میلیون از جمعیت شهری کشور در محدوده‌های نابسامان

در چهار شهر اصفهان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر و شهرضا نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند که خود یک کلان شهر بزرگ را تشکیل می‌دهد

مدیرعامل شرکت ایوان نقش جهان:

سرانه فرهنگی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهرضا صفر است

مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور ایوان نقش جهان گفت: سرانه فرهنگی در شهرضا ۷ صدم است و در سکونتگاه‌ها صفر است.

مدیرعامل شرکت نقش جهان خبر داد

شناسایی ۶ سکونتگاه غیررسمی در شهرستان شهرضا/ مهاجرت ۴۳ هزار نفر به شهرضا در ۱۵ گذشته

مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور ایوان نقش جهان گفت: در ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهرستان پس از مطالعه، تحقیق و بررسی ۶ سکونت‌گاه غیر رسمی در شهرضا شناسایی شد.

آخرین اخبار