مدیرعامل شرکت نقش جهان خبر داد

شناسایی ۶ سکونتگاه غیررسمی در شهرستان شهرضا/ مهاجرت ۴۳ هزار نفر به شهرضا در ۱۵ گذشته

مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور ایوان نقش جهان گفت: در ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهرستان پس از مطالعه، تحقیق و بررسی ۶ سکونت‌گاه غیر رسمی در شهرضا شناسایی شد.

معاون ستاد ملی بازآفرینی وزارت راه‌ و شهرسازی کشور خبر داد

توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی شهرضا در ۱۰ سال

معاون ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری وزارت راه‌ و شهرسازی کشور گفت: در یک برنامه ده ساله ۶ سکونت‌گاه غیرررسمی شهرضا توانمند و ساماندهی می‌شوند.

آخرین اخبار