مدیر حوزه علمیه شهرضا:

حوزه‌های علمیه در مقابل انحراف‌ها و کجروی‌های مسائل دولتی سکوت نمی‌کنند

مدیر حوزه علمیه مدینه العلم شهرضا گفت: اگر اشتباه و انحراف و کجروی در رابطه با مسائل دولتی و اجرایی پیش آید حوزه‌های علمیه و روحانیت سکوت نمی‌کنند.

آخرین اخبار