محتشمی عنوان کرد:

نواصلاح‌طلبی پیوند حقیقی بین دین و سیاست است

سخنگوی جبهه اصلاح‌طلبان با اعتقاد به اینکه نگاه رادیکال‌تری نسبت به اصلاحات وجود دارد و مطرح می‌کنند که باید نو‌اصلاح‌طلبی را به اصلاح‌طلبی ‌نو تغییر دهیم.

آخرین اخبار