توهین آشکار در نشریه به اصطلاح دانشجوئی+سند

توهین به دین مبین اسلام در نشریه دانشجویی دانشگاه یاسوج در حالی صورت گرفته است که رئیس دوم خردادی این دانشگاه تا کنون جلوی انتشار این اکاذیب درباره اسلام در این نشریه را نگرفته است.

آخرین اخبار