ارسال به دوستان با اجتماع در برابر سفارت سوئیس در تهران صورت گرفت

اعتراض دانشجویان ایرانی به جنایت چپل هیل آمریکا/

صدها نفر از دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های کشور با حضور مقابل سفارت سوئیس اعتراض خود را نسبت به کشته شدن سه دانشجوی مسلمان در چپل‌ هیل آمریکا اعلام کردند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی