ارسال به دوستان با اجتماع در برابر سفارت سوئیس در تهران صورت گرفت

اعتراض دانشجویان ایرانی به جنایت چپل هیل آمریکا/

صدها نفر از دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های کشور با حضور مقابل سفارت سوئیس اعتراض خود را نسبت به کشته شدن سه دانشجوی مسلمان در چپل‌ هیل آمریکا اعلام کردند.

آخرین اخبار