ارسال به دوستان با اجتماع در برابر سفارت سوئیس در تهران صورت گرفت

اعتراض دانشجویان ایرانی به جنایت چپل هیل آمریکا/

صدها نفر از دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های کشور با حضور مقابل سفارت سوئیس اعتراض خود را نسبت به کشته شدن سه دانشجوی مسلمان در چپل‌ هیل آمریکا اعلام کردند.

بیل گیتس در سکوت خبری به ایران آمد

باخبر شدیم که”بیل گیتس” مدیرعامل سابق مایکروسافت در سکوت خبری به تهران آمده و بعد از مدتی نیز کشورمان را ترک کرده است .

آخرین اخبار