مخالفان دیروز و موافقان امروز وزیر پیشنهادی/ سکان نفت به یک تکنوکرات سپرده شود؟

آیا قرار است سکان وزارت نفت به یک تکنوکرات سپرده شود. فردی که ادبیات اقتصاد مقاومتی را نمی‌داند و هیچ اعتقادی به اقتصاد مقاومتی در عمل ندارد، آیا لایق وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان کلیدی‌ترین وزارتخانه است؟

آخرین اخبار